Waar naar toe...

Expo "Reflections" met werk van Martin Uvijn

9820 Merelbeke - 8/12/19 - 8/12/19 (wekelijks)

Programma

Kleur is de toets. Het oog is de hamer en de ziel is een klavier met vele snaren. De kunstenaar is de hand, die deze toetsen aanslaan, en die zo de menselijke ziel in trilling brengen, schreef Kadinsky ooit! Bij kunstenaars zoals Martin Uvijn is dit niet anders! Na ettelijke jaren, van permanent experimenteren en nadenken is hij verworden tot een bijna anarchistisch kunstenaar, die heel goed beseft, dat de sofische wijsheden, buiten de door de samenleving, afgebakende lijnen te vinden zijn en deze een onuitputtelijke bron van inspiratie kunnen vormen. Het is de area van kunstenaars en wetenschappers. Maar Uvijn is ook een kunstenaar die reflecteert op het onhertekenbare verleden en dit is tevens een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen, te analyseren en er een juiste betekenis aan te geven. Vandaar de titel van deze nieuwe expo: “Reflections”. Deze reflecties zijn het cognitieve proces, waarbij zijn “al dan niet” artistieke ervaringen worden omgezet in betekenissen, die op hun beurt van vitaal belang zijn, en zelfs het picturale DNA vormen, voor de creatie van nieuwe werken.
Uvijn is ook een filosofisch kunstenaar, die beseft dat creativiteit niet gaat over wat iemand anders denkt over zijn werk, maar wat hij zelf denkt, maar het is steeds verrijkend om de feedback van externen aan te wenden, om vanuit dit gezichtspunt te kunnen reflecteren. Met die reflectie gaat hij een dialoog aan met de wereld en soms vertaalt zich dat in teksten geïntrigeerd in zijn werken, over denkbeelden die bij ieder van ons latent aanwezig zijn, maar nog nooit uitgesproken zijn, omdat ze belemmerd werden door onze geconditioneerdheid, en een pak vooroordelen, die niet op feiten gebaseerd waren maar eerder op de verwachtingen waaraan ons gedrag moet voldoen, hetgeen een aanslag is op de artistieke vrijheid, en ongebreidelde creativiteit in de weg zou kunnen staan!! Zijn beelden roepen vragen op, die hij tracht op te beatwoorden met een volgend werk, die meestal ook een vraag is. Groter kan de analogie met de wijsbegeerte niet zijn.
De expo “Refections” met werk van Martin Uvijn gaat door van 10 november tot 8 december in Art Galerie The Painted Performance, Korenbloemstraat 4 te 9820 Merelbeke en is open op zaterdag en zondagen van 14u tot 18u.

Aanvang

14u00

Inkom

gratis

Locatie/Adres

Art Gallery The Painted Performance Korenbloemstraat 4 te 9820 Merelbeke


© 2019 - WaarNaarToe
[1127 evenementen]